Có 1 kết quả:

Shèng ān dé liè sī Duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

San Andreas Fault, California