Có 1 kết quả:

Shèng dé kè xù bèi lǐ ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄒㄩˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Antoine de) Saint-Exupéry