Có 1 kết quả:

shèng gē

1/1

shèng gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hymn