Có 1 kết quả:

shèng huǒ ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sacred fire
(2) Olympic flame