Có 1 kết quả:

shèng huī jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ash Wednesday (first day of Lent)