Có 1 kết quả:

Shèng Suǒ fēi yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hagia Sophia (Greek: Holy wisdom)