Có 1 kết quả:

Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul)