Có 1 kết quả:

Shèng Sà ěr wǎ duō ㄕㄥˋ ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄨㄚˇ ㄉㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

San Salvador, capital of El Salvador