Có 1 kết quả:

Shèng lù yì sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

St Louis, large city in eastern Missouri