Có 1 kết quả:

Shèng líng jiàng lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pentecost