Có 1 kết quả:

jù lǒng

1/1

jù lǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to gather together