Có 1 kết quả:

Wén xǐ

1/1

Wén xǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wenxi county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi

Một số bài thơ có sử dụng