Có 1 kết quả:

wén xī

1/1

wén xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hear (about sth)