Có 1 kết quả:

wén jī qǐ wǔ ㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄑㄧˇ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to start practicing at the first crow of the cock (idiom)
(2) to be diligent in one's studies