Có 1 kết quả:

wén fēng xiān dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to flee at hearing the news (idiom)