Có 1 kết quả:

cōng míng

1/1

cōng míng

giản thể

Từ điển phổ thông

thông minh