Có 1 kết quả:

cōng huì

1/1

cōng huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) witty
(3) intelligent