Có 1 kết quả:

cōng ming cái zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

intelligence and wisdom