Có 1 kết quả:

cōng ming jué dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

highly intelligent (idiom)