Có 1 kết quả:

cōng yǐng

1/1

cōng yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smart
(2) intelligent