Có 1 kết quả:

cōng yǐng ㄘㄨㄥ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) smart
(2) intelligent