Có 1 kết quả:

lián xì

1/1

lián xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 聯繫|联系[lian2 xi4]