Có 1 kết quả:

lián hé gǔ dà lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pangea or Pangaea