Có 1 kết quả:

lián hé gǔ dà lù ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pangea or Pangaea