Có 1 kết quả:

lián hé zhèng fǔ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

coalition government