Có 1 kết quả:

lián hé jūn yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

joint military exercise