Có 1 kết quả:

lián míng

1/1

lián míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jointly (signed, declared, sponsored)