Có 1 kết quả:

lián jiē ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 連接|连接[lian2 jie1]