Có 1 kết quả:

lián xīng

1/1

lián xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

binary star