Có 1 kết quả:

lián huān huì ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) social gathering
(2) party