Có 1 kết quả:

lián chǎn ㄌㄧㄢˊ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) co-production
(2) cooperative production