Có 1 kết quả:

lián chǎn

1/1

lián chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) co-production
(2) cooperative production