Có 1 kết quả:

lián lì fāng chéng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

simultaneous equations (math.)