Có 1 kết quả:

lián zhuì

1/1

lián zhuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 連綴|连缀[lian2 zhui4]