Có 1 kết quả:

lián hào

1/1

lián hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 連號|连号[lian2 hao4]