Có 1 kết quả:

lián hào ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 連號|连号[lian2 hao4]