Có 1 kết quả:

lián sòng

1/1

lián sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liaison (in phonetics) (loanword)