Có 1 kết quả:

lián sài

1/1

lián sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (sports) league
(2) league tournament