Có 1 kết quả:

lián yùn

1/1

lián yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) through transport
(2) through traffic jointly organized by different enterprises