Có 2 kết quả:

jiàn ㄐㄧㄢˋㄋㄧˇ
Âm Pinyin: jiàn ㄐㄧㄢˋ, ㄋㄧˇ
Tổng nét: 20
Bộ: ěr 耳 (+14 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一一丨フ一一一丨ノノ一丨一丨丨一一一
Thương Hiệt: ELSJ (水中尸十)
Unicode: U+807B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nễ, tích, tiệm
Âm Quảng Đông: zim6

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

jiàn ㄐㄧㄢˋ

phồn thể

Từ điển phổ thông

quỷ sau khi chết

Từ điển trích dẫn

1. (Trợ) Ngữ khí từ, dùng ở cuối câu, tương đương với “nễ” 呢, “lí” 哩.
2. Một âm là “tích”. (Danh) Ma chết gọi là “tích” 聻. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhân tử vi quỷ, quỷ tử vi tích. Quỷ chi úy tích, do nhân chi úy quỷ dã” 人死為鬼, 鬼死為聻. 鬼之畏聻, 猶人之畏鬼也 (Chương A Đoan 章阿端) Người chết thành ma, ma chết thành tích. Ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

Trợ từ ngữ khí (dùng như 呢, thông dụng trong các sách Phật giáo).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Quỷ sau khi chết (người ta chết gọi là quỷ, quỷ chết gọi là tiệm).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài ác quỷ — Chỉ ma quỷ.

ㄋㄧˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

(từ trợ khí khi nói)

Từ điển trích dẫn

1. (Trợ) Ngữ khí từ, dùng ở cuối câu, tương đương với “nễ” 呢, “lí” 哩.
2. Một âm là “tích”. (Danh) Ma chết gọi là “tích” 聻. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhân tử vi quỷ, quỷ tử vi tích. Quỷ chi úy tích, do nhân chi úy quỷ dã” 人死為鬼, 鬼死為聻. 鬼之畏聻, 猶人之畏鬼也 (Chương A Đoan 章阿端) Người chết thành ma, ma chết thành tích. Ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy.