Có 1 kết quả:

tīng shàng qu

1/1

tīng shàng qu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sound (difficult, worthwhile etc)
(2) to seem