Có 1 kết quả:

tīng bu dào

1/1

tīng bu dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

can't hear