Có 1 kết quả:

tīng bu dǒng ㄊㄧㄥ ㄉㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unable to make sense of what one is hearing