Có 1 kết quả:

tīng bu jiàn

1/1

tīng bu jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

not be able to hear