Có 1 kết quả:

tīng bù jìn qu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to listen
(2) to be deaf to