Có 1 kết quả:

tīng zhī rèn zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take a laissez-faire attitude