Có 1 kết quả:

tīng xìn

1/1

tīng xìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to listen to information
(2) to get the news
(3) to believe what one hears