Có 1 kết quả:

tīng dào

1/1

tīng dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hear

Một số bài thơ có sử dụng