Có 1 kết quả:

tīng jūn yī xí huà , shèng dú shí nián shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

listening to the words of a wise man can be superior to studying ten years of books (proverb)