Có 1 kết quả:

tīng tiān ān mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to accept one's situation as dictated by heaven (idiom)