Có 1 kết quả:

tīng shěn

1/1

tīng shěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attend court
(2) to take part in a trial