Có 1 kết quả:

tīng shěn huì ㄊㄧㄥ ㄕㄣˇ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hearing (law)