Có 1 kết quả:

tīng xiě

1/1

tīng xiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dictate
(2) dictation
(3) CL:次[ci4]