Có 1 kết quả:

tīng chà

1/1

tīng chà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mishear
(2) to hear wrongly